Καριέρα

Το ανθρώπινο δυναμικό μιας επιχείρισης είναι η καρδιά της λειτουργίας της και η κινητήρια δύναμη όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραγόμενων προϊόντων.

Σε μια αλυσίδα ξενοδοχείων με το μέγεθος, τα υψηλά πρότυπα λειτουργίας και τα ανθρωποκεντρικά χαρακτηριστικά του Ομίλου ALDEMAR, ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού είναι εξαιρετικά σημαντικός και η φροντίδα του αποτελεί προτεραιότητα της Διοίκησης. Οι συνεργάτες μας απολαμβάνουν ένα άριστο περιβάλλον εργασίας, ευκαιρίες προσωπικής ανάπτυξης και σταθερή επαγγελματική πρόοδο, με αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανταμοιβών.

Επενδύοντας ουσιαστικά στο προσωπικό του, ο Όμιλος Aldemar:

- Πραγματοποιεί συνεχείς και συστηματικές επενδύσεις στην εκπαίδευση του προσωπικού όλων των βαθμίδων. Από το 1999 έως σήμερα οι περισσότεροι εργαζόμενοι παρακολουθούν σεμινάρια κατάρισης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται στην επιχείρηση.Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάζονται με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν απο τις αξιολογήσεις απόδοσης και τις ποιοτικές έρευνες που γίνονται σε πελάτες και εργαζόμενους οι οποίες συνοδεύονται απο καταγραφή της προόδου του προσωπικού.

- Δημιουργεί ζωτικούς διαύλους επικοινωνίας μεταξύ προσωπικού και Διοίκησης.

- Φροντίζει για τις καθημερινές ανάγκες του προσωπικού στον εργασιακό χώρο (συμμετοχή σε λήψη αποφάσεων, αναδιαμόρφωση χώρων προσωπικού κ.ά.) ενώ προσφέρει επιπλέον παροχές, όπως πρόσβαση στην Τράπεζα Αϊματος του Ομίλου, οργάνωση εκδηλώσεων και εκδρομών, βιβλιοθήκη κ.ά.

- Εκδίδει την εφημερίδα προσωπικού Aldeματιές που λειτουργεί ως πεδίο έκφρασης, ενημέρωσης και επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων.

- Η Τράπεζα Αίματος του Ομίλου Aldemar λειτουργεί από το 1998 και μεριμνά για την κεντρική διαχείριση και οργάνωση ημερών αιμοδοσίας, καθώς και για την κεντρική διάθεσή των αποθεμάτων. Δικαίωμα χρήσης της Τράπεζας Αίματος έχει όλο το προσωπικό του Ομίλου όπως και οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους.

- Δανειστικές Βιβλιοθήκες της εταιρίας λειτουργούν σε όλες τις μονάδες και καλύπτουν τα αντικείμενα με τα οποία απασχολείται το ανθρώπινο δυναμικό της, όπως λογιστική, επισιτιστικά θέματα, περιβάλλον, θέματα διαχείρισης και λειτουργίας, διοίκηση επιχειρήσεων κ.ά. Οι πηγές πληροφόρησης (βιβλία, περιοδικός τύπος, CD, video) ανανεώνονται συστηματικά από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.

- Ο όμιλος ALDEMAR  Hotels & Spa σας δίνει την ευκαιρία για ένα νέο, δυναμικό  ξεκίνημα δίπλα σε έμπειρους επαγγελματίες, στην καλύτερη Ελληνική αλυσίδα ξενοδοχείων στον πολλά υποσχόμενο τομέα του Τουρισμού!


close me